สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่านิยมขององค์กร
จำนวนผู้เข้าชม

ผู้บังคับบัญชา งานสอบสวน ร้อยเวรประจำกา งานอำนวยกา งานสืบสวน งานสื่อสาร งานป้องกันปราบปราม งานจราจร กต.ตร.สภ.

 

พ.ต.อ.วีรพล เกตุมี ผกก.สภ.ศรีสงคราม
สภ.เมืองนครพนม
สภ.บ้านแพง
สภ.นาทม
สภ.ท่าอุเทน
สภ.ศรีสงคราม
สภ.นาหว้า
สภ.ปลาปาก
สภ.เรณูนคร
สภ.ธาตุพนม
สภ.นาแก
สภ.โพนสวรรค์
สภ.วังยาง
สภ.กุตาไก้
สภ.หนองบ่อ
สภ.พระซอง
สภ.นาโดน
สภ.หลักศิลา
สภ.หนองฮี
สภ.บ้านกลาง

ประชาสัมพันธ์งาน 50 ปีวันสถาปนา กองบัญชาการศึกษา

ด้วยในวันที่ 21กันยายน 2553 เป็นวันสถาปนากองบัญชาการศึกษามีกิจกรรมต่างๆ และสัมนาทางวิชาการ จึงใคร่ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานสถาปนาฯ สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://50year.edupolice.org

Local SEO
Local SEO

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ราคาน้ำ้มัน
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
ร้องเรียนกับ สคบ.
ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ
ขอใช้ไฟฟ้า
อำเภอทั่วประเทศ
กบข.

กองบังคับการอำนวยการ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ุ์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

 

พ.ต.ต.หญิงวราภรณ์ พึ่งร่มกลาง สว.อก.สภ.ศรีสงคราม
งานกำลังพล
ด.ต.พีระยุทธ ขนานวุธ ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีสงคราม
งานนโยบายและแผน
ด.ต.ศิวภักดิ์ อวนป้อง ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีสงคราม
งานการเงินและบัญชี
ด.ต.สมเกียรติ วงศ์คำจันทร์ ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีสงคราม
งานการพัสดุ
ด.ต.มลเทียร อุดารักษ์ ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีสงคราม
ด.ต.เอนก จันทะขิน ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีสงคราม
งานธุรการต่างด้าว
ด.ต.หญิง ยุพิน ฝูงหอม ผบ.หมู่ ธร.สภ.ศรีสงคราม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ต.ท.ไชยสิทธิ์ พรหมวงค์ ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีสงคราม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ด.ต.วีระ คำลี
ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีสงคราม
/>